AVEX je kombinovani fungicid sa kontaktnim, preventivnim, lokalno sistemskim i kurativnim delovanjem.

Aktivna materija: Bakar hidroksid 461 g/kg + Cimoksanil 60g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

FUERZA je fungicid sa dva aktivna sastojka – mankozeb i cimoksanil. Oni obezbeđuju kontaktno, preventivno, lokalno sistemično i kurativno delovanje, protiv plamenjače kod vinove loze, krompira, paradajza i krastavca.

Aktivna materija: Mankozeb 400 g/kg + Cimoksanil 40g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

PRIVADO je sistemični fungicid širokog spektra, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, protiv pepelnice, sive pegavosti i rđe kod žitarica.

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

TITULAR 75 WDG

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače krompira i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Aktivna materija:Mankozeb 750g/kg

Formulacija:Vododisperzibilne granule (WDG)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličine pakovanja u prometu: 25g, 250g, 1kg, 25kg

RIVAL 607 SL

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevu krastavca

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l  

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 100 ml, 1 l

PREWENT 80 WP

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače  krompira i vinove loze kao i čađave krastavosti jabuke

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 25 g, 250 g, 1 kg, 25 kg