RIVAL 607 SL

Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevu krastavca

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l  

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 100 ml, 1 l

                                   

 

 

                                                                     

PRIMENA

RIVAL 607 SL se primenjuje u usevu krastavca salatara i kornišona, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,2 % (20 ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih simptoma kod salatara, ili od faze prvih pravih listova kod kornišona.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) kao aktivna supstanca nalazi svoje mesto u širokoj primeni u usevima paprike, paradajza i krastavca, za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode), tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva, ili neposredno nakon nicanja.
Primenjuje  se i za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paprike (Phytophthora capsici), u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 l vode), zalivanjem rasada 3 dana pre rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u untervalu od 7-10 dana.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) se primenjuje za tretiranje lukovica lala u cilju sprečavanja poleganja, u koncentraciji 0,30 % (30 ml u 10 l vode), potapanjem očišćenih lukovica 15-20 minuta.

Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l) se primenjuje u zasadu petunija za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (25-37 ml u 10 l vode), tretiranjem posle setve a pre nicanja ili neposredno posle nicanja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:

Može se mešati sa svim protektivnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA

u togu jedne godine u istoj kulturi može se primeniti  četiri puta.

KARENCA

14 dana za krastavac

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Krastavci 1KrastavacKrastavci 2Krastavci 3