TITULAR 75 WDG

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače krompira i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Aktivna materija:Mankozeb 750g/kg

Formulacija:Vododisperzibilne granule (WDG)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličine pakovanja u prometu: 25g, 250g, 1kg, 25kg

 

 

 

 

 

Primena

Za suzbijanje čađave pegavosti lišća i čađave krastavosti plodova jabuke, plamenjače vinove loze i plamenjače krompira: 2,0 - 2,5 kg/ha (20 - 25 g na 100 m2)

Količina tečnosti po jedinici površine:

200–400 l vode/ha (vinova loza), 400-600 l vode/ha (krompir), 800-1000 l vode/ha (jabuka).

-u zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), 20-25g na 100m2, 2-2,5 kg/ha, pre ostvarivanja uslova za zaraze, počev od fenofaze „mišije uši“

-u usevu krompira za suzbijanje prourokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2 ) u vreme kada se ostvare uslovi za pojavu zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Mogućnost i nemogućnost mešanja sa preparatima drugih aktivnih materija:

Može se mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, i propamokarb-hidrohlorida.

Ne meša se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos) Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja na bazi bora.

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine:

Može se primeniti tri puta u toku jedne vegetacione sezone.

Karenca:

14 dana za krompir, 21 dan za jabuku

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Krompiri 1Krompiri 2JabukaJabuke