PREWENT 80 WP

Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem protiv prouzrokovača plamenjače  krompira i vinove loze kao i čađave krastavosti jabuke

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 25 g, 250 g, 1 kg, 25 kg

 

 

 

PRIMENA

-U zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji  0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode), u toku vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za ostvarivanje primarnih i/ili sekundarnih infekcija, a prema preporukama prognozno-izveštajne službe. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m²).

-U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 6-10 l vode) početkom vegetacije a najkasnije po pojavi prvih uljanih pega primarnih infekcija, pre nego se stvore uslovi za sekundarnu infekciju. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).

-U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i smanjenje napada crne pegavosti (Alternaria solani), u količini 2 – 2,5 kg/ha (20-25 g u 4-6 l vode na 100 m²), preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²).

Prskanje ili zalivanje se može vršiti leđnim ili traktorskim prskalicama.

Mogućnost mešanja i nemešanja  sa drugim preparatima

Može se mešati sa preparatima na bazi metalaksila-M, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida (RIVAL 607 SL), bakar oksihlorida, cimoksanila.

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos),  Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.

Ne meša se sa sumporom kod poslednjeg tretiranja u zasadima vinove loze jer se znatno produžava perzistentnost (postojanost) mankozeba.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:

Na istoj površini u toku godine može se primeniti četiri puta.

KARENCA:

14 dana za krompir; 21 dan za jabučasto i koštičavo voće, stone sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Grožđe 1Grožđe 2KrompiriJabuke