PRIVADO je sistemični fungicid širokog spektra, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, protiv pepelnice, sive pegavosti i rđe kod žitarica.

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: kvašljivi prašak

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

 

 

 

 

 

Primena

Za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti (Septoria spp.) i rđe (Puccinia spp.): 1,0 kg/ha (10g na 100m2).

Količina tečnosti po jedinici površine:

200-400 litara vode / ha (2-4 litre vode na 100 m2)

Mogućnost i nemogućnost mešanja sa preparatima drugih aktivnih materija:

Moguće je mešanje sa skoro svim vrstama preparata - akaricidima, insekticidima, fungicidima i folijarnim sredstvima za ishranu bilja. Preporučuje se test kompatibilnosti pre mešanja.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:

PRIVADO može da se koristi jednom u toku vegetacionog perioda.

Karenca:

Vreme između poslednje primene preparata i žetve.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.