FUERZA je fungicid sa dva aktivna sastojka – mankozeb i cimoksanil. Oni obezbeđuju kontaktno, preventivno, lokalno sistemično i kurativno delovanje, protiv plamenjače kod vinove loze, krompira, paradajza i krastavca.

Aktivna materija: Mankozeb 400 g/kg + Cimoksanil 40g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

 

 

 

 

Primena

Za suzbijanje:

  • plamenjače (Plasmopara viticola) kod vinove loze 3,0 kg/ha (30g na 100 m2);
  • plamenjače (Phytophthora infestans) kod krompira i paradajza 3,0 kg/ha (30g na 100 m2);
  • plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) kod krastavca 3,0 kg/ha (30g na 100 m2).

Količina tečnosti po jedinici površine:

  • za vinovu lozu 500-1000 litara vode / ha (5-10 litara na 100 m2)
  • za krompir 200-400 litara vode / ha (2-4 litre na 100 m2)
  • za paradajz 500 litara vode / ha (5 litara na 100 m2)
  • za krastavac 500 litara vode / ha (5 litara na 100 m2)

Mogućnost i nemogućnost mešanja sa preparatima drugih aktivnih materija:

Ne meša se sa Bordovskom čorbom i insekticidima kisele reakcije (kao što su malation, fosmet i dimetoat).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:

Broj tretiranja FUERZOM je sledeći:

  • 4 puta u sezoni kod vinove loze
  • 2 puta u sezoni kod krompira
  • 3 puta u sezoni kod paradajza i krastavca

Karenca:

3 dana za krastavac i paradajz, 14 dana za krompir, 21 dan za stone vrste vinove loze i 42 dana za vinske vrste vinove loze.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.