ZENIM je folijarni, selektivni sistemski herbicid za suzbijanje korova u usevu uljane repice, suncokreta i šećerne repe.

Aktivna materija: Kvizalofop-p-etil 50 g/l

Formulacija: Koncentrovani rastvor (EC)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 100ml, 250ml, 500ml,1.0L, 5.0L, 10.0L

BRAZDA je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova uključujući i one koji su otporni na herbicide na bazi hormona u usevima žitarica.

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 20g, 25g, 50g,100g, 250g, 500g

NASA SL

Sistemični, neselektivni (totalni) herbicid sa kontaktnim, translokacionim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u strništima i voćnjacima.

Aktivna materija: Glifosat

Formilacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 0,1 l, 1 l, 5 l, 20 l