NASA SL

Sistemični, neselektivni (totalni) herbicid sa kontaktnim, translokacionim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u strništima i voćnjacima.

Aktivna materija: Glifosat

Formilacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 0,1 l, 1 l, 5 l, 20 l

 

 

 

 

 

Način delovanja i primena

Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u strništima, u količini 3-10 l/ha (30-100 ml/100 m²), i voćnjacima u količini 2-8l/ha (20-80 ml/100 m²), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

Način primene:

Folijarno, traktorskim ili leđnim prskalicama.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Vreme primene:

Kada su korovi u fazi intezivnog porasta do pune faze cvetanja.

Maksimalan broj tretiranja:

2 puta u toku godine na istoj površini.

Mešanje sa drugim sredstvima za zaštitu bilja:

-          Kompatibilnost (mogućnost mešanja): Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe.

-          Nekompatibilnost (nemogućnost mešanja): ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja iz sledećih hemijskih grupa: uree, triazina, bipiridili, fenoksi-karboksilne kiseline.

-         

Karenca:

OBP (obezbeđena vremenom primene)

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Njiva 1BiljkeNjive 1Njive 2