BRAZDA je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova uključujući i one koji su otporni na herbicide na bazi hormona u usevima žitarica.

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 20g, 25g, 50g,100g, 250g, 500g

 

 

 

 

 

Primena

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice sa doziranjem 15-25g/ha.

Ciljni korovi:

Poljski jarmen (Anthemis arvensis),  smrduša (Bifora radians), tarčužak običan (Capsella bursa-pastoris), divlja mrkva (Daucus carota), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bulka (Papaver rhoeas), obični ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), poljska čestoslavica(Veronica arvensis).

Najbolji rezultati se postižu kada su korovi u ranim fazama razvoja.

Količina tečnosti po jedinici površine:

200-400 litara vode / ha (2-4 litre na 100 m2)

Karenca:

Vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.