ZENIM je folijarni, selektivni sistemski herbicid za suzbijanje korova u usevu uljane repice, suncokreta i šećerne repe.

Aktivna materija: Kvizalofop-p-etil 50 g/l

Formulacija: Koncentrovani rastvor (EC)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 100ml, 250ml, 500ml,1.0L, 5.0L, 10.0L

 

 

 

 

 

Primena

Šećerna repa

Ciljni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense)

 

0.4 l/ha

Šećerna repa

Ciljni korovi: sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense),

 

1.0 l/ha

Šećerna repa

Ciljni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)

 

1.5 l/ha

Šećerna repa

Ciljni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), sirak divlji iz semena  i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

 

2.5 l/ha

Uljana repica,

Suncokret

Ciljni korovi: sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense)

 

0.4 l/ha

Uljana repica,

Suncokret

Ciljni korovi: sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli),  sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis),  sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense),

 

1.0 l/ha

Uljana repica, Suncokret

Ciljni korovi: sirak divlji iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis)

2.0 – 3.0 l/ha


Količina tečnosti po jedinici površine:

200-400 litara vode / ha (2-4 litre na 100 m2)

Karenca:

Šećerna repa - 77 dana

Uljana repica, suncokret - vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.