SHLEM 480 SC

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta štetnih insekata (juvenoid)

Aktivna materija:  Diflubenzuron 480 g/l 

Formulacija:  koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 250 ml