SHLEM 480 SC

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta štetnih insekata (juvenoid)

Aktivna materija:  Diflubenzuron 480 g/l 

Formulacija:  koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač:Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni zastupnik za Srbiju:Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 250 ml

 

 

 

 

 

DELOVANJE

SHLEM 480 SCje  nesistemični insekticid, regulator rasta, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Na štetne insekte deluje tako što inhibira sintezu hitina sprečavajući formiranje kutikule i proces presvlačenja kao neizostavnu fazu razvoja svih insekata. Naročito je efikasan  kada se oni nalaze u stadijumu jaja ili larve. 

Diflubenzuron deluje na veliki broj insekata, štetočina u zasadima šuma, voća , ukrasnog i drugog bilja.
Karakteriše se izuzetnom postojanošću.

PRIMENA

SHLEM 480 SCse kao kontaktni i digestivni insekticid primenjuje u šumskim zasadima, za suzbijanje gubara, u fazi razvoja larve stupanj L1-L3, u količini radnog rastvora od 3 l/h. Radni rastvor čini:100 ml/ha SHLEM-a + 500 ml/ha parafinskog ulja + 2,4 l/ha vode, za intezitet napada manji od 2.500 legala po hektaru; 100 ml/ha SHLEM-a + 700 ml/ha parafinskog ulja + 2,2 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru; 

Za primenu iz vazduhoplova: 150 ml/ha SHLEM-a  + 700 ml/ ha parafinskog ulja  + 2,25 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru, uz pomoć ULV aplikatora, pri čemu veličina kapljica mora biti oko 100 mikrona, kako bi dospela do donjih spratova stabala. 
Diflubenzuron 480g/l  se pored primene u šumskim zasadima, uspešno primenjuje u suzbijanju velikog broja štetočina, kao što su: kruškina buva (uz dodatak parafinskog ulja ili okvašivača), u koncentraciji 0,05 % (tj. 50 ml + 30 ml parafinskog ulja, na 10 l vode), štetne muve (Sciaridae spp., Phoridae spp.) u proizvodnji jestivih gljiva, primenom 3 ml u 2,5 l vode po m², јаbukin smotavac (Cydia pomonella), u koncentraciji od 0,025 0,030 % ( tj. 2 ,5-3 ml u 10 l vode), veliki i mali kupusar (Pieris spp.) u koncentraciji od 0,025 % ( tj. 2,5 ml u 10 l vode), lisne sovice (Mamestra spp.) u koncentraciji od 0,05 % (tj. 5 ml u 10 l vode), šljivin smotavac (Cydia funebrana) u koncentraciji od 0,04 % (tj. 4 ml u 10 l vode), breskvin smotavac (Cydia molesta) u koncentraciji od 0,04 % ( tj. 4 ml u 10 l vode).

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA:

Na istoj površini u toku iste godine , može se primeniti dva puta.

KARENCA:

 jabuka 14 dana, kruška 21 dan, kupus, šećerna repa 35 dana, šume - obezbeđena vremenom primene (OVP)

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

Kukuruz 1Kukuruzi 1Kukuruz 2Kukuruzi 2