AVEX je kombinovani fungicid sa kontaktnim, preventivnim, lokalno sistemskim i kurativnim delovanjem.

Aktivna materija: Bakar hidroksid 461 g/kg + Cimoksanil 60g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: Agria SA, Bugarska

Ovlašćeni distributer za Srbiju: Agrija RSL, Srbija

Veličina pakovanja u prometu: 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g, 10kg, 25kg

 

 

 

 

 

Primena

Za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) kod krompira i paradajza 2,0 kg/ha (20g na 100 m2);

i plamenjače (Plasmopara viticola) kod vinove loze 2,0 kg/ha (20g na 100 m2).

Količina tečnosti po jedinici površine:

  • za vinovu lozu 500-1200 litara vode / ha (5-12 litara na 100 m2)
  • za krompir 300-500 litara vode / ha (3-5 litara na 100 m2)

Mogućnost i nemogućnost mešanja sa preparatima drugih aktivnih materija:

Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:

Broj tretiranja AVEXOM je sledeći:

  • 4 puta u sezoni kod vinove loze
  • 5 puta u sezoni kod krompira i paradajza

Karenca:

3 dana za paradajz, 21 dan za vinovu lozu i krompir

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.